Yhteystiedot

Pro dosis Oy

Telakanmäenkatu 3,
53300 Lappeenranta

Y-tunnus 2189241-5

Share |
vaaka
Pro dosis Oy kartoittaa ja ratkoo lääkehoitoon liittyviä ongelmia.
Yksityishenkilöille, terveyspalveluyrityksille ja kunnille suunnattuja
asiantuntijapalveluja tuottavat
erityiskoulutetut
proviisorit ja farmaseutit
parhaalla kliinisen farmasian osaamisella.

Puolueeton farmasian alan ammattilainen käytettävissäsi

  

Onnistunut lääkehoito parantaa potilaan vointia ja elämänlaatua sekä vähentää terveydenhuollon kustannuksia. Lääkehoidon arvioinnilla voidaan ennaltaehkäistä mm. monilääkittyjen vanhuspotilaiden toimintakyvyn heikkenemistä ja terveyspalvelujen tarvetta sekä ratkaista jo ilmenneitä lääkehoidon ongelmia.

Tuotamme kliinisen farmasian palveluja ja toimimme yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa potilaan parhaaksi. Yrityksellemme on ensimmäisenä Suomessa myönnetty yksityisen terveydenhuollon lupa lääkehoidon kokonaisarviointiin.

Toimimme siellä, missä lääkehoitoa suunnitellaan ja toteutetaan, valtakunnallisesti. Räätälöimme palvelut asiakkaan tarpeiden mukaan. Tällä hetkellä olemme yhteydessä asiakkaisiimme etäyhteyksillä (puhelin, etäkokoussovellus). Asiakkaamme maksavat suorituksista, eivät työtunneista. 

 

Sairaus, vanhuus vai lääkkeen haittavaikutus?

Valitettavan usein siedetään turhaan lääkkeiden aiheuttamia haitta- ja yhteisvaikutuksia. Iäkkäiden oireita ei aina tunnisteta lääkkeiden haittavaikutuksiksi, koska lääkehaitat voivat ilmetä iäkkäillä eri tavoin kuin nuoremmilla ja koska ne voidaan tulkita sairauden tai vanhuuden oireiksi. Pahimmillaan epätarkoituksenmukainen lääkitys johtaa voinnin ja toimintakyvyn merkittävään heikkenemiseen sekä terveys- ja tukipalvelujen tarpeen lisääntymiseen.

Vanhuksen lääkehoito ja siihen liittyvät ongelmat koskettavat myös omaisia ja läheisiä. Meihin ottavat yhteyttä useimmiten juuri iäkkään äidin tai isän lääkityksestä huolestuneet omaiset, jotka haluavat selvittää, onko lääkitys kunnossa tai voidaanko vanhuksen tilannetta helpottaa lääkitystä järkeistämällä.

 

Lääkitys tulisi tarkistaa kerran vuodessa

Säännöllisesti useita lääkkeitä käyttävien potilaiden lääkitys tulisi tarkistaa vuosittain (STM). Tämä ei valitettavasti läheskään aina toteudu asianmukaisesti, mikä johtuu mm. resurssien puutteesta, terveydenhuollon pirstaleisuudesta, katkonaisista hoitosuhteista ja tiedonkulun ongelmista.

Valitettavan yleisesti vanhuksille määrätään päällekkäisiä tai sopimattomia lääkkeitä tai hoidetaan lääkkeen haittavaikutuksia toisilla lääkkeillä, koska tieto potilaan käyttämistä lääkkeistä on puutteellista eikä kokonaisuuden selvittelyyn ole aikaa. Reseptejä saatetaan myös uusia vuosikausia pohtimatta lääkkeiden tarkoituksenmukaisuutta. Toisaalta joskus ongelmat johtuvat huonosta lääkehoitoon sitoutumisesta ja lääkkeiden alikäytöstä.

Lääkehoidossa ilmenee usein vakavia ongelmia, vaikka potilas on lääkkeiden koneellisen annosjakelun, kotihoidon, palveluasumisen tai laitoshoidon piirissä.

Monilääkityksen hallinta onnistuu parhaiten terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyönä. Viranomaissuosituksen (STM) mukaan lääkehoidon tarkoituksenmukaisuus tulee arvioida moniammatillisesti (lääkäri, hoitaja, farmasisti) ennen lääkkeiden annosjakelun aloittamista.

  

Jokaisella monilääkityllä on oikeus turvalliseen lääkehoitoon!