Yhteystiedot

Pro dosis Oy

Telakanmäenkatu 3,
53300 Lappeenranta

Y-tunnus 2189241-5

Share |

Lääkehoidon arviointipalvelut

MITE 130 €

 • Suppea lääkityksen tarkistus yksityishenkilöille lääkityslistan tietojen perusteella
 • Tarkastelun kohteena ovat lääkeaineiden ominaisuudet ja lääkeyhdistelmä
 • Arviointi selvittää lääkityksen olennaisimmat epäkohdat ja jatkotoimenpiteiden tarpeen
 • Voidaan tehdä esim. omaisen toimeksiannosta ilman potilaan henkilötietoja

SEMI 410 €

 • STM:n lääkkeiden annosjakelua koskevan suosituksen (2016) vähimmäisvaatimukset täyttävä moniammatillinen lääkehoidon tarkoituksenmukaisuuden arviointi terveydenhuollon organisaatioille
 • Arviointi selvittää tilaajalta (terveydenhuollon organisaatio) saatujen potilasta koskevien tietojen perusteella lääkehoidon riskitekijät  ja tähtää lääkityksen järkeistämiseen
 • Sisältää tapaamisen hoitavan lääkärin kanssa

FORTE 530 €

 • Monilääkityn potilaan lääkehoidon kokonaisarviointi yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa
 • Arviointi selvittää monipuolisesti potilaan lääkkeidenkäyttöä ja terveydentilaa ja tähtää lääkityksen järkeistämiseen
 • Lääkeaineiden ominaisuuksien ja terveystietojen lisäksi tarkastellaan mm. potilaan omaa hoitoon sitoutumista
 • Sisältää aina henkilökohtaiset tapaamiset sekä potilaan (kotikäynti) että hoitavan lääkärin kanssa

Tutustu palvelusta kertovaan TV-ohjelmaan


Muut palvelut


Monipuoliset kliinisen farmasian asiantuntijapalvelut terveyspalveluyrityksille ja kuntasektorille:

Pyydä tarjous!

Palveluesitteet

PRO DOSIS -ESITE

MITE-ESITE

FORTE (LHKA) -ESITE

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -ESITE

HINNASTO